รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

นางสาวพรพิมล   หลาวเพ็ชร บัณฑิตพยาบาลดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 ...

The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference on

The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference on "Disaster Nursing, Humanitarian Emergency Response, and Nursing Trends"

    ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rcinc2014.com  

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภาพร กิติมา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภาพร กิติมา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภาพร กิติมา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ...

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์...

ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาคปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาคปฎิบัติ

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ...

ฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกซ้อมหนีไฟ

  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำหนดการฝึกซ้อมการควบคุมและปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน...

ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก University of Technology Sydney, Australia

ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก University of Technology Sydney, Australia

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยนำโดย ผศ.ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์...

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ "วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง...

รางวัลคนดีศรีสถาบัน

รางวัลคนดีศรีสถาบัน

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมโครงการเชิดชูคนดีศรีสถาบัน โดยในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดี...

 • ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

  รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

 • The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference on

  The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference on "Disaster Nursing,...

 • ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภาพร กิติมา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

  ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภาพร กิติมา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

 • ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลฯ ปีการศึกษา 2553-2555

  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลฯ ปีการศึกษา 2553-2555

 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย

  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย

 • ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาคปฎิบัติ

  ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาคปฎิบัติ

 • ฝึกซ้อมหนีไฟ

  ฝึกซ้อมหนีไฟ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

 • ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก University of Technology Sydney, Australia

  ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก University of Technology Sydney, Australia

 • ประชุมวิชาการ

  ประชุมวิชาการ "วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา

 • รางวัลคนดีศรีสถาบัน

  รางวัลคนดีศรีสถาบัน

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 3 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 05/06/2014, 11:58 by lawan
ประชุมวิชาการ เรื่อง Critical Points in Critical Care โดย ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  วันที่ 6-7 มีนาคม 2557 ณ>>>
Written on 05/02/2014, 11:24 by lawan
1.โครงการส่งเสริม

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets