ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 2 guests and no members online

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 เพื่อให้บริการด้านการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลระดับหลังปริญญาตรี    อันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น ในปีการศึกษา 2556 นี้ เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ระยะเวลาการศึกษาอบรม 16 สัปดาห์ จำนวน 2 สาขา  คือ


1.    สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2.    สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

 

ภาพกิจกรรม  ปฐมนิเทศผู้เข้าศึกษาอบรม วันที่ 29 กรกฏาคม 2556

 

 dsc 0031dsc 0013

 

 

dsc 0014 dsc 0017

 

dsc 0019 dsc 0021

Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets