รู้จักหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 8 guests and no members online

Written on 28/08/2012, 15:13 by activity
2012-08-28-08-13-08ให้นักศึกษาพยาบาลชายทุกชั้นปี  รับเงินค่าหอพักที่หน่วยการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป  
Written on 28/08/2012, 15:07 by d
2012-08-28-08-07-45วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2555  เวลา 08.30 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษาไปดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (กรุงเทพมหานคร)