ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 8 guests and no members online

 

 

26-07-55.1 26-07-55.2

วันที่ 26 กรกฏาคม 2555  เวลา 09.30 น.  ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมแสดงความยินดีแด่ ฯพณฯ ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 19 กรกฏาคม 2555   ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลฯ

 
Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets