ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 10 guests and no members online

08-07-56

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง "วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา"ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2556 ณ หอประชุมศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ร่วมแบ่งบันประสบการณ์การช่วยเหลือ เกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นไทย

และโอกาสเดียวกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ฯพณฯปวีณา หงสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย

Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets