ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 8 guests and no members online

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ เขตบางคอแหลมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ศาลเจ้ากวนอู ชุมชนพระยาไกร ระยะที่ 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ยังได้รับประสบการณ์ตรงในการให้บริการในชุมชน นักศึกษาได้แสดงทักษะความรู้ ในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ การวัดประเมินสมรรถภาพทางกาย การประเมินภาวะโภชนาการ และอื่นๆ ให้กับผู้สูงอายุ

Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets