ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 35 guests and no members online

19-08-566วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาคปฎิบัติ ให้แก่คณาจารย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 7/1 ตึก 7 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets