ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 43 guests and no members online

8578 467739426642774 182871893 n

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมโครงการเชิดชูคนดีศรีสถาบัน โดยในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจแปง ที่ได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีสถาบัน ในกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 10 จัดโดย มห่วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น "ความรู้คู่คุณธรรม" และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน เครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

923248 467739433309440 1469044592 n

Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets