ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 19 guests and no members online

10-10-56

นางสาวพรพิมล   หลาวเพ็ชร บัณฑิตพยาบาลดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555

ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ให้นางสาวพรพิมล   หลาวเพ็ชร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ในวันที่ 30 กันยายน 2556 

                                                                                                
Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets