ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 32 guests and no members online

 

 

ตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีลักษณะเป็นรูปอาร์ม พื้นสีขาว ขอบสีน้ำเงิน ตรงกลางมีพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ลงยาสีแดงครอบ ด้วยพระมหามงกุฎสีทอง มีเครื่องหมายกาชาดใต้พระปรมาภิไธย ภายในขอบสีน้ำเงินมีอักษรสีทอง ความว่า “วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย”


 

 

 สวีแด ดอกไม้ประจำสถาบัน...

        สวีแด เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Gliricidia Sepium steud มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางใบเป็นใบรวม เวลาออกดอกจะทิ้งใบเกือบหมดต้น ออกดอกปีละครั้งในฤดูหนาว ลักษณะคล้อยดอกโสนหรือดอกถั่วออกดอกเป็นช่อๆ มี 2 ชนิด คือ ชนิดดอกสีชมพูและดอกสีขาวดอกออกอยู่นานประมาณ 3 สัปดาห์ ดอกสามารถใช้รับประทานได้เช่นเดียวผักและสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูป แบบ คนทั่วไปเรียกว่า ดอกแคฝรั่งสวีแด...... มีความสัมพันธ์กับศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยทุกคน เพราะเป็นต้นไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลฯ ด้วยเหตุที่สวีแดให้ร่มเงา จะพลิ้วไหวดูอ่อนโยนเมื่อต้านลม ดอกสีขาวและชมพูบริสุทธิ์สวยงามและบานสะพรั่งทั้งต้นเมื่อใกล้เวลาที่จะมี การสอบปลายปี เป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราเตรียมตัวดูตำรา จนมีคำกล่าวว่า “เมื่อสวีแดบาน หมายถึงฤดูกาลสอบกำลังมาเยือน”สีประจำวิทยาลัยพยาบาลฯ “สีแดงชาด (นัมเบอร์ 25)”

 

 

Bookmark and Share